Switch to English

Forrige utstilling - "TRE"

11. februar - 26. februar 2023

Les mer hos Galleri Jessheim

Med utstillere maler Inge Jensen og fotograf Stig Marlon Weston. Utstillingen heter TRE, som henspiller på at vi er tre stykker og av vår felles fascinasjon for trær. Vi ble invitert til å stille ut sammen fordi vi i flere år har sittet i juryen i Romeriksutstillingen.

Drawing by Mari Krokann Berge
Tegning av Mari Krokann Berge

Forrige utstilling - "Lys i landskap"

2. april - 22. mai 2022

Les mer hos Norsk skogmuseum

Mari Krokann Berge og Sverre Aurstad viser i dette fellesprosjektet med motiver i hovedsak hentet fra skoglandskap. Da vi begynte å se hverandres arbeid, oppdaget vi noen fellestrekk i måten å respondere på disse motivene. En fellesnevner er en opptatthet av spillet mellom lys og skygge. Begge har valgt bort fargene til fordel for sort-hvitt og valørene i gråskalaen. Vi har også det til felles at vi er opptatt av tradisjonelt, analogt håndverk.

Drawing by Mari Krokann Berge
Tegning av Mari Krokann Berge
Work by Sverre Aurstad
Fotografi av Sverre Aurstad

Mari Krokann Berge

Opphavsrett 2022